เวลาให้บริการ: จันทร์ - ศุกร์ - 08.30 - 16:30 น. ปิดวันอาทิตย์

Online Classes ห้องเรียนออนไลน์

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่ง ยังหมายถึง การเรียนผ่านเว็บไซต์

Read More

Scholarship ทุนการศึกษา

เพราะเรารู้ว่าเรื่องของทุนการศึกษา เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ของเยาวชนอย่างที่สุด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ทั้งต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป

Read More

E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอล

Read More

Trending Courses หลักสูตรที่มาแรง!!

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงาน ไม่ใช่เพียงการผลิตตามตำรา บทเรียน หรือประสบการณ์ของครูผู้สอนเท่านั้น แต่ต้องทำให้มีสมรรถนะ ทักษะตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อผลิตบัณฑิตอาชีวะที่มีทักษะศตวรรษที่ 21

Read More

เปิดโลกใหม่ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์

ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ)

****ประกาศ****
นักเรียน ม.6 และปวช. ทุกคน
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร กำลังเปิดรับนักเรียน ม.6 และ ปวช.ทุกสาขา
เข้าศึกษาต่อ ปวส.สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ)
ซึ่งเป็นความร่วมมือ (MOU) กันระหว่างประเทศไทย(วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) กับ ประเทศจีน(วิทยาลัยฝูโจว โปลีเทคนิค)
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Co-Certificate จบแล้วได้ 2 วุฒิการศึกษาคือ
- วุฒิการศึกษาของไทย (วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- และวุฒิการศึกษาของจีน (วิทยาลัยฝูโจว โปลีเทคนิค) สาขาอากาศยานไร้คนขับ
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ ในระหว่างเรียน
- มีหอพักในวิทยาลัยฯ ฟรี (ทั้งของไทยและจีน)
- มีเงินสมทบค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนเป็นรายเดือน ขณะศึกษาอยู่ในประเทศจีน
สนใจติดต่อ อ.สรวิชญ์ชัย 095-624-1995
หรือเว็บไซต์ตาม QR-Code ในใบโบชัวร์ที่แนบมา ดูน้อยลง
image

ประสบการณ์ 20 ปีในด้านการศึกษา

....

0

ครูที่ผ่านการรับรอง

0

นักศึกษาที่ลงทะเบียน

0

ชั้นเรียน

0

ส่วน

ทำไมถึงเลือกพวกเรา

.......

 • Online Course Facilities

  ระบบการค้น...

 • Modern Book Library

  ห้องปฏิบัต...

 • Be Industrial Leader

  เตรียมความ...

 • Programming Courses

  หลักสูตรฐา...

 • Foreign Languages

  ความร่วมมื...

 • Alumni Directory

  ข้อมูลผู้ป...

ขอเรียนฟรี

+66-2416-5806