#00080 ประชาพิจารณ์(ร่าง)เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ จาก งานพัสดุ เมื่อ 14/3/2561 16:05:07 / IP : 101.108.135.207
#00079 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมฯ จาก งานพัสดุ เมื่อ 11/3/2561 16:03:08 / IP : 202.29.228.37
#00078 ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซี ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 300x1250มม. จาก งานพัสดุ เมื่อ 11/3/2561 16:00:43 / IP : 202.29.228.37
#00077 ประกาศการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จาก งานทะเบียน เมื่อ 4/3/2561 7:32:58 / IP : 202.29.228.37
#00076 ประกาศผลกิจกรรมของนร.-นศ.ทุกสาขางาน ในภาคเรียนที่ 2/2560 จาก งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เมื่อ 4/3/2561 7:26:50 / IP : 202.29.228.37
#00075 แจ้งยืนยันการใช้ครุภัณฑ์เครื่องกัด ซีเอ็นซี จาก งานพัสดุ เมื่อ 26/2/2561 9:39:55 / IP : 202.29.228.37
#00074 ประชาพิจารณ์(ร่าง) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ จาก งานพัสดุ เมื่อ 15/2/2561 8:02:04 / IP : 125.25.108.84
#00073 ประชาพิจารณ์(ร่าง) ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC พร้อมโปรแกรม จาก งานพัสดุ เมื่อ 8/2/2561 16:47:42 / IP : 202.29.228.37
#00071 ประกาศรับสมัครนร.-นศ.เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และปวส. ปี 2561 จาก งานทะเบียน เมื่อ 25/1/2561 19:21:48 / IP : 202.29.228.36
#00070 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง จาก งานบุคลากร เมื่อ 9/11/2559 11:55:03 / IP : 125.24.81.12
#00069 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี) จาก งานบุคลากร เมื่อ 9/11/2559 11:51:39 / IP : 125.24.81.12
#00068 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย จาก งานพัสดุ เมื่อ 4/11/2559 11:21:15 / IP : 202.29.41.133
#00067 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ จาก อวท. เมื่อ 25/7/2559 12:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00066 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จาก อวท. เมื่อ 20/7/2559 10:35:15 / IP : 202.29.41.133
#00065 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จาก อวท. เมื่อ 20/7/2559 10:25:15 / IP : 202.29.41.133
#00064 ประกาศชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก อวท. เมื่อ 20/7/2559 10:18:15 / IP : 202.29.41.133
#00063 ประกาศชมรมวิชาชีพการบัญชี จาก อวท. เมื่อ 20/7/2559 10:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00062 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จาก อวท. เมื่อ 15/7/2559 10:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00061 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จาก อวท. เมื่อ 1/7/2559 8:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00060 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ จาก อวท. เมื่อ 1/7/2559 7:55:15 / IP : 202.29.41.133
#00059 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างยนต์ จาก อวท. เมื่อ 6/6/2559 15:25:15 / IP : 202.29.41.133
#00058 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง จาก อวท. เมื่อ 22/5/2559 16:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00057 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง จาก อวท. เมื่อ 16/5/2559 11:15:15 / IP : 202.29.41.133
#00056 ประกาศชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จาก อวท. เมื่อ 16/5/2559 11:11:15 / IP : 125.24.85.136
#00055 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรม จาก สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อ 20/4/2559 18:03:01 / IP : 101.108.130.158
#00054 รายชื่อน.ศ.ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านปวส. สถาปัตยฯ รุ่นที่ 4 จาก งานหลักสูตรและการสอน เมื่อ 12/10/2555 12:14:23 / IP : 202.29.41.133
#00053 ตรวจสอบผลการเรียนที่ 1/2555 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ 9/10/2555 13:51:39 / IP : 202.29.41.133
#00052 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ครูจ้างสอนช่างก่อสร้าง) 2 อัตรา จาก งานบุคลากร เมื่อ 8/10/2555 15:29:02 / IP : 202.29.41.133
#00051 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จาก งานบุคลากร เมื่อ 8/10/2555 15:25:29 / IP : 202.29.41.133
#00050 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จาก งานบุคลากร เมื่อ 12/9/2555 9:32:42 / IP : 202.29.41.143
#00049 รายชื่อนศ.ที่สอบผ่านสัมภาษณ์(สถาปัตย์ ศูนย์บางเขน) จาก งานหลักสูตรและการสอน เมื่อ 6/9/2555 20:04:32 / IP : 202.29.41.133
#00048 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 จาก งานประกันคุณภาพฯ เมื่อ 6/9/2555 19:11:42 / IP : 202.29.41.133
#00047 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จาก งานสารบรรณ เมื่อ 29/8/2555 13:14:26 / IP : 202.29.41.133
#00046 เรื่องจ้างปรับปรุงอาคารสถาปัตย์และอาคารไฟฟ้ากำลัง จาก งานพัสดุ เมื่อ 29/8/2555 9:30:34 / IP : 202.29.41.133
#00045 เรื่องจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จาก งานพัสดุ เมื่อ 29/8/2555 9:26:16 / IP : 202.29.41.133
#00044 เรื่องจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลต์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน จาก งานพัสดุ เมื่อ 17/8/2555 16:07:59 / IP : 202.29.41.133
#00043 เรื่องจ้างก่อสรร้าง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก งานพัสดุ เมื่อ 17/8/2555 16:04:51 / IP : 202.29.41.133
#00042 การรับสมัครเรียนเทียบโอนสถาปัตย์ ณ ศูนย์บางเขน จาก งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เมื่อ 22/6/2555 8:37:47 / IP : 202.29.41.133
#00041 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จาก งานบุตลากร เมื่อ 21/6/2555 8:43:44 / IP : 202.29.41.133
#00040 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม) 1 อัตรา จาก งานบุคลากร เมื่อ 14/6/2555 13:54:22 / IP : 202.29.41.133
#00039 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานประกันฯ) 1 อัตรา จาก งานบุคลากร เมื่อ 5/6/2555 8:56:58 / IP : 202.29.41.133
#00038 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา จาก งานบุคลากร เมื่อ 23/5/2555 9:41:22 / IP : 202.29.41.133
#00037 ภาพบรรยากาศการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ 29/3/2555 21:52:59 / IP : 202.29.41.133
#00036 ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน e-Learning จาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ 29/3/2555 21:17:36 / IP : 202.29.41.133
#00035 โครงการอบรมการใช้งาน E-LEARNING 26-28 มี.ค.2555 จาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ 19/3/2555 8:56:29 / IP : 202.29.41.133
#00034 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศน์ผู้สำเร็จการศึกษา 2554 จาก งานแนะแนวอาชีพฯ เมื่อ 16/3/2555 8:21:25 / IP : 202.29.41.133
#00033 ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก งานพัสดุ เมื่อ 3/3/2555 11:59:39 / IP : 202.29.41.133
#00032 การเปิดเรียนของน.ศ.เทียบโอน สถาปัตยกรรม จาก งานหลักสูตรและการสอน เมื่อ 18/12/2554 7:54:25 / IP : 202.29.41.133
#00031 เรื่องการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2554 และการสอนชดเชย จาก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เมื่อ 1/12/2554 11:49:36 / IP : 202.29.41.133
#00030 นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี เปิดเรียน 21 ตุลาคม 2554 จาก งานนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อ 3/11/2554 14:45:15 / IP : 202.29.41.133
ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม