ประกาศชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ประกาศชมรมวิชาชีพช่างยนต์
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา “ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์” วันที่ 20 มิถุนายน 2559 I ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์
จาก อวท. เมื่อวันที่ 6/6/2559 15:25:15   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม