ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม มีความประสงค์จะสอบราคาเช่า ครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด
           กำหนดยื่นซองสอบราคาเช่า 28 ก.พ. - 15 มี.ค. 2555  เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2555
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)...

จาก งานพัสดุ เมื่อวันที่ 3/3/2555 11:59:39   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม