ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  10  อัตรา และตำแหน่ง คนงาน กลุ่มงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน  2  อัตรา นั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังนี้

คลิกดูรายละเอียด...>>>

จาก งานบุคลากร เมื่อวันที่ 30/4/2563 9:33:46   IP : 202.29.228.37

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม