ข้อมูลสถานศึกษา
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
Internal Link
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา ปี 2559
ข้อมูลสารสนเทศในปีต่าง ๆ
รายงานประเมินตนเองSAR
กรรมการสถานศึกษา52-54
 
 
แผนที่ ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
 V ประชาพิจารณ์(ร่าง) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์   (2/15/2018 8:02:04 AM)
 V ประชาพิจารณ์(ร่าง) ครุภัณฑ์เครื่องกัด CNC พร้อมโปรแกรม   (2/8/2018 4:47:42 PM)
 V ประกาศรับสมัครนร.-นศ.เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และปวส. ปี 2561   (1/25/2018 7:21:48 PM)
 V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษช่างไฟฟ้ากำลัง   (11/9/2016 11:55:03 AM)
 V รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ปกครองและทวิภาคี)   (11/9/2016 11:51:39 AM)
 V สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนทันสมัย   (11/4/2016 11:21:15 AM)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ   (7/25/2016 12:15:15 PM)
 V ประกาศชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม   (7/20/2016 10:35:15 AM)

 คลิกดู...>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
External Link
>> กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
ท่านมาเยี่ยมเราเป็นลำดับที่