ประกาศรายชื่อผู้สมัคร...>>


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เป็นกรณีพิเศษ(โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับปวช. (รอบโควต้า รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับปวส. (รอบโควต้า รอบที่ 1)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก...>

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. (รอบโควต้า รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. (รอบโควต้า รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. (รอบโควต้า รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. (รอบโควต้า รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. (รอบโควต้า รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. (รอบโควต้า รอบที่ 3)


ใบแจ้งชำระค่าระดมทรัพยากร...>

ใบแจ้งชำระค่าระดมทรัพยากร ปวช. 1
ใบแจ้งชำระค่าระดมทรัพยากร ปวส. 1 ภาคปกติ
ใบแจ้งชำระค่าระดมทรัพยากร ปวส. 1 ภาคนอกเวลา


โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!