วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี และระบบทวิภาคี ภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

 
ปวช.
ปวส.

สาขาวิชา

ภาคปกติ ระบบทวิภาคี
สาขางาน
ภาคปกติ ระบบทวิภาคี
ภาคนอกเวลาราชการ ระบบทวิภาคี

- ช่างยนต์

40
- เทคนิคยานยนต์
20
20

- ช่างกลโรงงาน

20
 
-
-

- ช่างเชื่อมโลหะ

-
 
-
-

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

40
- ไฟฟ้ากำลัง
20
20

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

-
 
-

- ช่างก่อสร้าง

40
- ช่างก่อสร้าง
20
20

- สถาปัตยกรรม

20
- ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
20
- เทคนิคพลังงาน
-
- เทคนิคการจัดการพลังงาน
20
- เมคคาทรอนิกส์
-
- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
20
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
   
- ธุรกิจการกีฬา
40
- การจัดการธุรกิจการกีฬา
20

- เทคโนโลยรธุรกิจดิจิทัล

  - ธุรกิจดิจิทัล
20
 

ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม (Download)

 
โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!