ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 4
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 3 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 3
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 2 (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 2
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาใหม่ รอบ 1
ใบรายการค่าระดมทรัพยากร ปวช.1
ใบรายการค่าระดมทรัพยากร ปวส.1
แนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวชและ ปวส. 1
แอดไลน์ตาม QR Code นี้แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาผ่านช่องทางไลน์

 

 

โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!