วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบทวิภาคี ภาคพิเศษ(นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

สาขาวิชา

ปวช. ปกติ
ปวช. ทวิภาคี
ปวช.ผู้ด้อยโอกาส
ปวส.ทวิภาคี
ปวส.ทวิภาคี ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ

- ช่างยนต์

80
20
 
20
20

- ช่างกลโรงงาน

20
   

- ช่างเชื่อมโลหะ

20
   

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

20
20
 
20
20

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

20
   
20

- ช่างก่อสร้าง

40
   
40

- สถาปัตยกรรม

20
20
 
20
- เทคนิคพลังงาน
   
20
- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
   
20
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
 
20
20
- การจัดการทั่วไป      
20

- ธุรกิจการบริการยานยนต์

     
20
20
 


ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม (Download)

 
โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!